Revize plynu

Revize plynového zařízení

Celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením, popř. měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení nebo jeho částí a posoudí se i technická dokumentace a odborná způsobilost pracovníků pověřených obsluhou.

Výchozí revize plynových zařízení

  • musí být zajištěna před uvedením zařízení do provozu

Provozní revize plynových zařízení

  • musí být periodicky prováděna jedenkrát za tři roky (dle vyhlášky 85/1978), pokud není stanoveno jinak (opravy, zásahy, odstávky)

Přehled prováděných úkonů

  • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti zařízení (hlavního uzávěru plynu, regulátorů, plynoměrů, uzávěrů, vedení a spojů)
  • kontrola umístění jednotlivých spotřebičů z hlediska dostatečného prostoru a větrání
  • celková vizuální kontrola umístění a stavu domovního plynovodu
  • kontrola úniku plynu
  • kontrola přítomnosti oxidu uhelnatého
  • kontrola technické dokumentace zařízení
  • vypracování zprávy o revizi plynového zařízení