O nás

Jsme revizní technici plynových zařízení s dlouholetou praxí. Poskytujeme provedení revize či kontroly plynových zařízení a vyhotovení revizní zprávy v co nejkratším čase.

Nabízíme uživatelům bytových jednotek, stavebním bytovým družstvům, společenstvím vlastníků, firmám zabývající se správou nemovitostí, provozovatelům shromažďovacích objektů aj. v Praze a okolí, provedení revize či kontroly plynového zařízení za výhodných cenových podmínek v rozsahu E, F, G.

E –  zvyšování a snižování tlaku

  • regulační stanice plynu

F – rozvod plynů

  • domovní plynovody na plynná paliva
  • průmyslové plynovody na plynná paliva
  • NTL, STL, VTL plynovody na propan butan a jejich směsi
  • rozvody technických plynů

G – spotřeba plynu spalováním

  • spotřebiče s výkonem pod 50kW na plynná paliva
  • kotle s výkonem 50kW a více na plynná paliva
  • pece a průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva