Nejčastější dotazy

Vysvětlení nejčastějších dotazů, které mi zákazníci pokládají.

Co je revize plynu?

Revize je kontrola zařízení či systémů. Revize se provádí za účelem ověření bezpečnosti a technického stavu zařízení. Certifikovaný revizní technik provádí revize v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb.

Co revize zahrnuje?

Podstatou revize je vizuální kontrola plynových zařízení a částí plynového vedení, měření hodnot oxidu uhelnatého a kontrola případného úniku plynu. Technik zároveň kontroluje veškeré spoje, ventily, armatury a další části plynoinstalace. Případné závady uvede do protokolu a posoudí provozuschopnost zařízení.

Jak často se revize provádějí?

Revize plynových zařízení se provádějí v pravidelných intervalech. Vstupní revize se provádí při uvedení spotřebiče do provozu a pak následují roční kontroly a revize 1x za 3 roky. Dodržování termínů je zárukou, že plynová zařízení budou fungovat spolehlivě, a že plynové rozvody budou v pořádku. Vzhledem k riziku se pravidelná péče vyplatí.

Kdo provádí revize?

Revize plynových zařízení je povinen zajistit jejich provozovatel nebo jím pověřená odpovědná osoba. Vykonávají je certifikovaní revizní technici s platným oprávněním pro revize vyhrazených plynových zařízení.