Kontrola plynu

Kontrola plynového zařízení

Posouzení, zda stav provozovaného zařízení odpovídá technickým požadavkům, požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požadavkům požární ochrany. Musí být periodicky prováděna jedenkrát za rok, vyjma roku, kdy je prováděna provozní revize.

Přehled prováděných úkonů

  • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti hlavního uzávěru plynu, regulátorů, plynoměrů, vedení, uzávěrů a spojů
  • vizuální kontrola umístění a stavu plynovodu společných prostor
  • kontrola úniku plynu
  • kontrola přítomnosti oxidu uhelnatého